Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
TELEFON
+36 70 776 4658
EMAIL
info@enviro-master.hu
IRODA
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Munkavédelem

ENVIRO-MASTER KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA

 

 1. Oktatás
 2. Munkavédelmi szaktanácsadás
 3. Munkavédelmi dokumentáció
 4. Munkavédelmi felülvizsgálatok, mérések
 5. Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása
 6. Folyamatos munkavédelmi szolgáltatás

A hatályos jogszabályok értelmében a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti munkavédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos munkavédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a munka esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Az alábbi esetekben kell munkavédelmi oktatást tartani:

 • az újonnan belépő munkavállalóknak,
 • három hónapot meghaladó távollét után ismét munkába állóknak,
 • a munkakört, vagy munkahelyet változtató munkavállalóknak,
 • azoknak a munkavállalóknak, akinek a munkahelyén, munkavédelmi szempontból jelentős technológiai változás, új vagy megváltozott kockázat keletkezik.
 • súlyos munkabaleset esetén,
 • egyéb baleset után, megelőző intézkedés érdekében.

Cégünk vállalja munkavédelmi oktatások megtartását és dokumentálását munkavállalók részére, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek az őket érintő munkavédelmi előírásokkal, elkerülve ezzel, hogy kárt okozzanak saját és környezetükben tevékenykedők testi épségében illetve a cég berendezéseiben.

A munkavédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk révén Cégünk biztosítja, hogy partnereink minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesüljenek, melyek révén elkerülhetik a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségeket.

Cégünk megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársakkal rendelkezik, akik évtizedes tapasztalatuk birtokában állnak megrendelőink szolgálatára az alábbi esetekben:

 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Részvétel a hatósági ellenőrzéseken
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Részvétel a telephely engedélyezési eljárásokban
 • Jogosítványhoz kötött gépek kezelőinek tanfolyam részvétel megszervezése
 • Jogszabályban meghatározott biztonsági és egészségvédelmi táblák beszerzése
 • MEBIR (MSZ EN 28002) szabvány bevezetése, és éves periodikus auditálás elvégzése
 • MIR (ISO 9001) éves periodikus auditálás elvégzése (a tűzvédelem, a munkavédelem, valamint a környezetvédelem vonatkozásában)

A munkavédelmi dokumentációk megléte elengedhetetlen a gazdálkodó szervezetek biztonságos működéséhez. Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a munkavédelmi dokumentáció teljes vagy részleges hiánya esetleges hatósági bírsághoz is vezethet.

Cégünk vállalja a jogszabályokban előírt munkabiztonsági-munkavédelmi dokumentációk elkészítését, felülvizsgálatát, frissítését:

 • Munkavédelmi Szabályzat
 • Megelőző Stratégia
 • Mentési terv
 • Egyéni védőeszköz meghatározás
 • Védőeszköz nyilvántartás
 • Orvosi vizsgálatok rendje, és a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések miatt a munkálatok korlátozásának meghatározása
 • Kockázatértékelés (tevékenységre, gépre, technológiára, személyre)
 • Veszélyes anyagok bejelentése
 • Veszélyes anyagok nyilvántartás
 • Veszélyes anyag biztonsági adatlapok beszerzése
 • Veszélyes anyag kockázatanalízise
 • Biztonsági jelzések meghatározása és helyének kijelölése
 • Gépkezelők írásos megbízásának elkészítése
 • Képernyős munkahely felülvizsgálata
 • Képernyős munkahelyek meghatározását elősegítő kérdőív összeállítása, értékelése
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása

A hatályos jogszabályokban előírt időszakos felülvizsgálatok és mérések elvégzése kulcsfontosságú, hiszen egyrészt ezekkel biztosíthatóak a szükséges gyakorlati feltételek, valamint a felülvizsgálatok és mérések a teljes munkavédelmi dokumentáció részét képezik.

Hiba esetén a minősítő iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni.

Cégünk az alábbi felülvizsgálatok és mérések elvégzését, lebonyolítását vállalja partnerei részére:

 • Veszélyes gépek, technológiák előzetes munkabiztonsági felülvizsgálata
 • Veszélyes gépek, technológiák meghatározása, üzembe helyezése
 • Egyéb nem veszélyes gépek üzembe helyezése, 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálata
 • Kockázatértékelések 3 éves felülvizsgálata
 • Védőeszköz felülvizsgálata
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Tájékoztató jellegű zajmérés
 • Létra, állvány, tartóbak felülvizsgálata
 • Kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok szerelői ellenőrzése
 • Áramvédő kapcsolók szerelői ellenőrzése

Szakértő bevonásával Cégünk vállalja továbbá a következők lebonyolítását:

 • Akkreditált zajmérés
 • Veszélyes gépek 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálat
 • Emelőgép szerkezeti- és fővizsgálat és munkabiztonsági felülvizsgálat
 • Érintésvédelmi villamossági felülvizsgálat
 • Hegesztőgép felülvizsgálat (villamos és láng)
 • Jogszabály szerinti berendezések, gépek használatba vételi és telepítési engedélyezés lebonyolítása
 • Kéz- és testrezgés vizsgálat
 • Nyomástartó edények 5 évenkénti felülvizsgálata
 • Munkahelyi levegőszennyezettségi mérés
 • Kémiai és biológiai monitorozás elvégzése

A munkavédelmi koordinátor feladata, a jogszabályban meghatározott esetekben együttműködjön az építésszel a tervezés időszakában, ahol a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését végzi. A kivitelezési munka esetén építés-kivitelezési munkafolyamatokat a biztonsági terv alapján felügyelje, folyamatosan ellenőrizze a terv betartását.

Cégünk a munkavédelmi koordinátor szolgáltatás keretében vállalja:

 • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése
 • Építmények, épületek kivitelezésekor koordinátori feladatok ellátása
 • Építkezések időszakos munkabiztonsági felügyelete
 • Munkavédelmi összehangolási terv készítése
 • Állványok vizsgálata

Cégünk együttműködést kínál vállalkozások, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek végrehajtására, hogy megbízás alapján naprakészen elkészítse a munkavédelmi dokumentumokat, valamint elvégezze az ezekkel kapcsolatos aktuális feladatokat.

A gazdálkodó szervezet létszáma és a tevékenység veszélyességi osztályba sorolása alapján a törvényi előírás szerint, alábbi időtartamra kell megbízási szerződésben, vagy munkaviszonyban munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkatársat alkalmazni:

 

 III. vesz. oszt II. vesz. oszt I. vesz. oszt
 1-9 fő 1 óra / hét 1 óra / hét 2 óra / hét
 10-49 fő 1 óra / nap 1 óra / nap 2 óra / nap
 50-500 fő 1 óra / nap 2 óra / nap 4 óra / nap
 501-1000 fő 4 óra / nap 8 óra / nap 8 óra / nap*
 1000 fő felett 8 óra / nap* 8 óra / nap** 8 óra / nap***

 

* felsőfokú szakképesítés szükséges a feladatot ellátó megbízott személynek
** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben
*** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben.

Cégünk folyamatos megbízás alapján vállalja:

 • a kapcsolódó jogszabály előírásának teljesülését,
 • a már meglévő és új munkavállalók oktatását, munkavédelmi szempontú ismereteiknek bővítését,
 • a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, felülvizsgálatát,
 • gépek munkavédelmi szempontú előzetes üzembe helyezését- időszakos biztonsági felülvizsgálatát,
 • a bevezetett munkavédelmi rendszer folyamatos felügyeletét az érvényben lévő vonatkozó munkavédelmi előírásoknak    megfelelően,
 • a folyamatos megállapodás szerint, rendszeres időközönként munkavédelmi szemlék megtartásával folyamatos tájékoztatást    nyújtunk a jogszabályi változtatásokról,
 • a szemlék során tapasztalt esetleges munkavállalói mulasztásokra felhívjuk a munkáltató figyelmét, majd javaslatot teszünk a    probléma megoldására vonatkozóan,
 • az esetleges hatósági szemlén (ANTSZ, OMMF, Kataszrófavédelem stb.) való részvételt,
 • továbbá munkahelyi baleset esetén vállaljuk annak kivizsgálását, illetve hatósági bejelentését a törvényi előírások szerint.

A jogi szabályozás előírásainak történő megfelelés nem egyszerű feladat, de Cégünk hozzáértése és tapasztalata révén teljes mértékben levesszük partnereink válláról a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

WordPress Theme built by Shufflehound. Minden jog fenntartva! © ENVIRO-MASTER Környezetvédelmi Mérnöki Iroda