Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
TELEFON
+36 70 776 4658
EMAIL
info@enviro-master.hu
IRODA
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tűzvédelem

ENVIRO-MASTER KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA

A tűzvédelmi törvényben előírtak szerint Tűzvédelmi Szabályzat készítése az alábbi esetekben kötelező:

• 5 munkavállalónál több munkavállalót foglakó munkáltatónál
• 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetőjénél
• Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
• Kereskedelmi szálláshelyeken

Tűzvédelmi Szabályzat készítése
A tűzvédelmi törvény kimondja, hogy a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

E szerint Tűzvédelmi Szabályzatot meghatározott esetekben a munkáltatóknak, illetve a társasházak, lakásszövetkezetek esetében annak tulajdonosának, kezelőjének kell elkészíttetnie.
A Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése a jogszabály értelmében szaktevékenység köteles, mely előírja, hogy Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Cégünk felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező munkatársakkal rendelkezik, akik évtizedes tapasztalatuk birtokában, egy előzetes helyszíni felmérés után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítik a megrendelő egyedi Tűzvédelmi Szabályzatát és mellékleteit, szükség esetén Tűzriadó Tervét.

A tűzvédelmi törvény kimondja, hogy a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Tűzvédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • évente minden munkavállalónak,
 • soron kívül, rendkívüli esetek (pl. tűzeset) után.

Cégünk vállalja tűzvédelmi oktatások megtartását és dokumentálását munkavállalók részére, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek az őket érintő tűzvédelmi előírásokkal, elkerülve ezzel, hogy kárt okozzanak saját és környezetükben tevékenykedők testi épségében illetve a cég berendezéseiben.

A tűzvédelmi törvény kimondja, hogy a jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

A tűzvédelmi szakvizsga jogszabályban meghatározott, speciális tűzvédelmi szaktudást igénylő foglalkozásokat/munkaköröket ellátó személyek részére szervezett, állami kontroll alatt végzett felkészí z adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen

 • ismereteket,
 • jártasságokat,
 • készségeket,

tulajdonságokat megszerezze a munkaköréhez.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a vonatkozó jogszabály alapján a következők:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Cégünk vállalja tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamok jogszabályokban meghatározott módon történő szervezését, lebonyolítását, dokumentálását, tekintettel a megrendelői igényekre.

A felülvizsgálatot a mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat kötelezően írja elő, valamint szabályozza a vizsgálat gyakoriságát.

A villamos berendezéseket az időszakos felülvizsgálat alkalmával tűzvédelmi, és szabványossági szempontok alapján kell felülvizsgálni. A vizsgálat nem a talált hiányosságok kijavításáról szól, hanem a hibák, hiányosságok megállapításáról, és azok minősítéséről.

A felülvizsgálatról minősítő irat készül, mely tartalmazza a villamos berendezések felülvizsgálat utáni minősítését, azt hogy a további használata biztonságos, nem jelent élet és tűzveszélyt a környezetre.

Hiba esetén a minősítő iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni. A minősítő irat tartalmazza naptári napra a következő tűzvédelmi felülvizsgálat határidejét, amíg azt el kell végezni. A minősítő iratban feltüntetett hiányosságok megszüntetéséről a megrendelő intézkedik.

Cégünk vállalja az erősáramú berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos felülvizsgálatának képzett szakemberrel való elvégzését, valamint a felülvizsgálatról szóló minősítő irat elkészítését.

A minősítő irat több példányban is kiadható, igény esetén akár elektronikus formában is el tudjuk juttatni a megrendelő részére.

A felülvizsgálatot a mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, valamint szabályozza a vizsgálat gyakoriságát.

A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja az adott létesítmény villámvédelmi minősítése. A felülvizsgálat lényege, hogy az épületre vonatkozó villámvédelmi követelményeket összevetik a megvalósított villámvédelmi fokozattal, és elvégezik a minősítést.

A felülvizsgálatról minősítő irat készül, mely tartalmazza a villámvédelmi berendezés felülvizsgálat utáni minősítését.

Hiba esetén a minősítő iratnak tartalmaznia kell a javításra a pontos határidőt, amíg el kell hárítani a hibát, és ezt a minősítő irat mellékletében hitelt érdemlően a javítás tényét be kell jegyezni. A minősítő irat tartalmazza naptári napra a következő villámvédelmi felülvizsgálat határidejét, amíg azt el kell végezni. A minősítő iratban feltüntetett hiányosságok megszüntetéséről a megrendelő intézkedik.

Cégünk vállalja a villámvédelmi felülvizsgálatok képzett szakemberrel való elvégzését, valamint a felülvizsgálatról szóló minősítő irat elkészítését.

A minősítő irat több példányban is kiadható, igény esetén akár elektronikus formában is el tudjuk juttatni a megrendelő részére.

A tűzoltó készülékek karbantartását a mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, valamint szabályozza annak gyakoriságát. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek jogszabályban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység, azt az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A tűzoltó készülékeknek évente alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés), ötévente közép- és 10 évente teljes körű (nyomáspróba) karbantartáson, vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben.

Cégünk vállalja érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember bevonásával, valamennyi Magyarországon forgalomban lévő tűzoltó készülék- típus ellenőrzését, javítását az előírt gyakorisággal. Szükség esetén új tűzoltó készülékeket is forgalmazunk. Modern műhelyháttérrel rendelkezve gyorsan és hatékonyan tudjuk elvégezni a karbantartásokat és az esetleges javításokat.

A mindenkor érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik:

 • a tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről,
 • a felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről (javítás, csere),
 • tűzoltó-vízforrásokról készült nyilvántartásról.

A felülvizsgálatot – a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

Ciklusidők:

 • A tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és az OTSZ-ben meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évente teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
 • A szerelvényszekrények és szerelvényei (tartozékai) legalább félévenkénti felülvizsgálatáról, és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik. A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.
 • A száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.
 • Medencék, tartályok és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról szintén az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

Cégünk vállalja, hogy szakszerűen elvégzi a megrendelő által üzemeltetett létesítményében a meglévő tűzcsapok ellenőrzését, felülvizsgálatát, javítását, vagy szükség szerinti cseréjét, illetve új tűzcsapok telepítését, továbbá elkészíti az előírt nyilvántartásokat.

A beépített tűzvédelmi berendezés a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés. (ilyen például a beépített hő és füstelvezető rendszerek, tűzgátló -, füstgátló nyílászárók stb.)

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

-  az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

- az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

A beépített tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát és karbantartását érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

Cégünk vállalja, hogy szakszerűen elvégzi a megrendelő által üzemeltetett létesítményében a meglévő beépített tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, továbbá elkészíti az előírt nyilvántartásokat.

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (a továbbiakban: TMMK) a jogszabály alapján egy olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel kell rendelkeznie

 • az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
 • az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
 • az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
 • a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
 • a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
 • speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút

esetében.

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.

A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani.

Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:

 • az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,
 • a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és
 • a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.

A TMMK tartalmazza

 • az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
 • az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,
 • a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és
 • a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,
 • a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,
 • a rajzi mellékletet,
 • a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és
 • az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

Cégünk vállalja a TMMK szakemberrel való elkészítését illetve annak 5 évenkénti felülvizsgálatát és dokumentálását.

A mindenkor hatályos tűzvédelmi törvény előírja, hogy a jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal.

Vagyis az építési engedélyezési eljárások alkalmával tűzvédelmi szakhatóság bevonásával együtt építészeti tűzvédelmi tervező, szakértő által készített tűzvédelmi tervdokumentáció szükséges.

Tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készíthet, aki tűzvédelmi szakértő, illetve tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Cégünk rendelkezik a megfelelő jogosultsággal rendelkező partnerekkel, így teljes mértékben ki tudjuk elégíteni a megrendelőink igényeit.

A vonatkozó jogszabály szerint a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz a jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie, mellyel Cégünk természetesen biztosítani tud.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bár a fent említett esetekben kötelező a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása, illetve megbízása, a tűzvédelmi törvény értelmében minden gazdálkodó szervezeteknek gondoskodnia kell a jogszabályokban, szabványokban, hatósági határozatokban meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A létesítmények tűzvédelmi követelményeinek biztosításáért a tulajdonost, illetve a létesítmény vezetőjét terheli a kötelezettség és felelősség.

Tűzvédelmi szakembereink ezeknek a feladatoknak a koordinálásában és elvégzésében kiváló és hatékony segítséget tudnak nyújtani. Szerződéses partnereinkről minden, a tűzvédelemmel kapcsolatos terhet átvállalunk, illetve folyamatos tűzvédelmi rendelkezésre állást biztosítunk. Tehát tűzesetek bekövetkezésekor, hatósági ellenőrzéskor vagy tűzvédelmi kérdésekben azonnal a partnereink rendelkezésére állunk.

Az átalánydíjas szerződésnél további garanciát jelent, hogy nem kérünk előzetes eseti díjakat a dokumentáció elkészítéséért. Munkánk természetéből fakadóan a kezdeti időszakban sokkal több munkát fordítunk egy adott cégnél a tűzvédelmi feladatok ellátására, hogy egy magas szintű, jól működő rendszert kialakítsunk.

WordPress Theme built by Shufflehound. Minden jog fenntartva! © ENVIRO-MASTER Környezetvédelmi Mérnöki Iroda